top of page

tietosuojaseloste

Luettavanasi on yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.‍

Rekisterinpitäjä
Ompelimo hi honey oy

3357573-2


Tietojen keräämisen & käsittelyn tarkoitus
Rekisterissä käsitellään asiakkaiden ja uutiskirjeen tilaajien tietoja, joita käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen. Henkilötietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella. Tietoja vastaanottavat yritykseni sekä sinä, kun keskustelemme esimerkiksi sähköpostitse.
 

Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteri sisältää nimen, sähköpostin, yhteystiedot ja asiakassuhdetta koskevat tiedot (yhteydenotot). Uutiskirjeen tilaajilta tallentuu postituslistalle eli henkilörekisteriin sähköposti.
 

Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään uutiskirjeen tilauksen yhteydessä sekä evästeiden avulla sekä suoraan asiakkaalta yhteydenottolomakkeen kautta. Tietoja kerätään myös Google Analyticsin avulla.
 

Evästeet
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat sivustolla kävijän laitteelle. Ompelimo hi honey:n sivuilla käytetään evästeitä, jotta sivusto toimisi parhaalla mahdollisella tavalla. Palaute auttaa sekä parantamaan sivujen sisältöä että tarjoamaan yksilöityjä palveluita. Mikäli et halua Ompelimo hi honeyn saavan tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetusten kautta.


Tietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakassuhteen kehittämiseksi tai sopimuksen toteuttamiseksi.
 

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palveluntarjoajista saattaa säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Asiakasrekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Ulkopuoliset henkilöt eivät pääse tarkastelemaan rekisteriä. Sähköiset tiedot ovat suojattu huolellisesti palomuurilla, käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus:
- tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
- tietojen oikaisemiseen
- rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä
- peruuttaa aiemmin annettu suostumus tietojen käsittelylle
- kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin
- tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse. Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

‍Tämä tietosuoja on päivitetty 9.5.2023. Vastaan mahdollisiin kysymyksiisi tai tiedusteluihin sähköpostista sanni@ompelimohihoney.fi.

bottom of page